О Нама

Завод за васпитање омладине у Нишу (ЗЗВО) основан је као установа социјалне заштите 1961. године уредбом Извршног већа Народне Републике Србије. Обезбеђује збрињавање, васпитање, образовање и професионално оспособљавање омладине са поремећајима у друштвеном понашању узраста од 14 до 18 година, са или без изречене васпитне мере Упућивање у васпитну установу. Препоруком Министарства за рад и социјална питања Завод врши пријем и млађих пунолетних особа, узраста од 18 до 21 године, којима је изречена васпитна мера од стране суда. Завод се налази у ширем центру Ниша, на површини од 48 ари, а капацитет установе је 26 корисника. Рад је организован у три објекта у којима се налазе радне јединице: Завод, Прихватна станица и Центар за смештај малолетних страних лица без родитеља, односно старатеља.

Васпитаници који бораве у Заводу углавном долазе из непотпуних, разорених породица или неке друге установе социјалне заштите. Са евидентним проблемима у понашању, који варирају од блажих асоцијалних до тешких облика антисоцијалног понашања, представљају изузетно сложену структуру корисника. Сви корисници подељени су у четири васпитне групе, свака има засебну стамбену јединицу и свог васпитача. У васпитно-корективни рад укључен је стручни тим који чине психолог, социјални радник и педагог. Посебна пажња поклања се ментално-хигијенском аспекту функционисања васпитаника, те се у раду примењују терапијски поступци као што су психосоцијална и радно-окупациона терапија.

{{data.naslov}}

{{data.tekst | limitTo: 200}} ...

{{ data.datum | mysqlDateToISO}}